I moderaternas värld?

Så skönt att vi har moderater i vårt land! De talar precis och exakt om för oss vad socialdemokrtin gjort för fel. Vi har byggt upp en välfärd som står på solidaritet. Vi värnar om den lilla människan. Vi beskattar alla utifrån möjlighet. Nej, i moderaternas värld så skall den rika människan få välfärd och den lilla människan det som blir över. I moderaternas värld så ska den rika människan bli fri och den lilla människan skall kontrolleras.
Läkarintyg från första dagen, skallar moderaterna ut. För på så vis skall vi få ner sjuksiffrorna.

Det är tur att moderaterna finns som så tydligt visar på vart våra resurser i sjukvården skall gå. Har du influensa så sätt dig på vårdcentralen, detta är prioriterade områden inom sjukvården! Då blir det ju tydligt för mig varför moderaterna varit sådana motståndare till omstruktureringen i Västragötalands regionen. När vi poängterat vikten av att omfördela resurserna från "utifall att-vården" dvs. akutvård till mer planerad vård. Nej då får vi färre läkare som kan ta hand om dessa prioriterade grupper som inte kan gå till jobbet på en vecka!

I moderaternas värld så är det fria bra. Den världen ropar ut om vikten med upphandling på alla områden. Då är det konstigt att samma moderater på HSN3 idag vädjar om att inte upphandla, för det kan ju drabba de närstående och deras grannar! Tyvärr kan vi inte låta bli eftersom det har vi ingen rätt till. En avtalstid är på väg att gå ut. Den privata vårdcentralens avtal måste förhandlas på nytt på en fri marknad. Så, de vill både ha de fria alternativen samtidigt vill de ha den offentliga tryggheten.

Efter dagens möten och prövningar så undrar jag:
- Skall man i moderaternas värld vara socialdemokrat?

29 september 2005

Den som någongång säger att en politker bara glassar runt och har det bra - den har aldrig varit politiskt aktiv!
Min dag började med att vakna, torka kissevåta barn, duscha, slänga i sig en macka, köra barn till dagis innan åtta. Det var inget konstigt, det gör jag varje morgon. Sedan var det möte med barn och utbildningsnämndens förskole/grundskole utskott. Där vi bland annat diskuterade de 160 barn vi har i barnomsorgskö. På lunchen skulle jag träffa Anders Nilsson, Bohusläningen för att diskutera barnomsorgskön men framförallt marknadsföra vårt projekt om "Elevinflytande". Eftersom en driven centerpartist satt med så gällde det för mig att lägga fram den socialdemokratiska ingången i projektet.
Nu efteråt kan jag göra min röst bli allt mer spänd och tempot som gick upp.
Inte bra, jag får träna på mig att prata med media!
Efter samtalet var det dags för nämnden. Vi fattade beslut om det ena och det andra. Vi svarade på remisser och fick till oss olika sorters information. Jag tyckte och tänkte, argumenterade och teg.

Vi var klara klockan klockan 17.10 då tog jag en fika med en moderat som vill tillbaka i hetluften igen. Han hoppade av i nomineringsprocessen förra valet pga familjehänsyn. Men nu är han på gång igen. Han tog emot några telefonsamtal och gick då undan. Men jag med mina stora öron kunde höra stragegiupplägg för Regionen.

Sedan var det då dags för vårt interna S-möte klockan 18.30. Där skulle vi i tre grupper diskutera arbetssätt, verksamhet och bilden. Efter att vi diskuterat i grupper så redovisade för varandra vad vi kommit fram till. Konstigt nog kom vi fram till ungefär samma saker. Sedan var det en efterdiskussion som visade på att processen är igång.

När klockan var 21.00 var jag tvungen att åka hem för att min barnvakt ville hem. Barnen sov nu som de små änglar de är! Tror jag - jag ser dem så sällan just nu!

Nu är klockan 21.50 och jag håller på att varva ner. Allt är tyst och stilla. Det är bara fläkten i datorn som tjuter så smått. Dags för nyhetssammanfattningen på TV.  I morgon så är det samling klockan 08.00 för att åka till Kroppefjäll för konferens under dagen. Då är det Hälso-och sjukvårdsfrågor som skall diskuteras och tyckas om.

Elevinflytande

24118-4I morgon 29/9 har vi nästa möte i Barn och utbildningsnämnden Då skall vi bland annat välja en politisk styrgrupp som skall jobba med elevinflytande i skolan. Att tro att demokratin är något självklart är det största hotet mot demokratin! Vi måste jobba varje dag med det. upplysa varandra och oss själva att vi har detta ansvar. Men jag tror framförallt att vi inte är framme vid målet ännu -till den totala demokratin. Det är väl det som känns mest spännande med att jobba med ungdomars syn på demokrati och hur de vill utveckla det i vårt samhälle. Trots att jag inte ännu fyllt 33 år så är jag en dinosaurie i jämförelse med dessa som ännu inte fyllt tjugo år. Jag har så mycket att lära!
Om allt vill sig väl, så väljs jag i morgon till ordförande i detta politiska utskott. Hoppas att jag kan förvalta detta förtroende väl. 


Barnomsorg i Uddevalla

180 barn i kö till barnomsorgen i Uddevalla.
För en månad sedan fick jag precenterat att vi hade 160 barn i kö till barnomsorgen, detta har nu ökat till 180 barn. Till dessa skall vi nu hitta platser på ett sätt som inte belastar vår budget i Barn och utbildningsnämnden. Det är ingen lätt uppgift - tro mig!
180 barn väntar på placering, deras föräldrar väntar på att få svar om de kan planera inför jobb, studier etc nästa termin. Arbetsgivarna vill ha tillbaka sina arbetstagare, föräldraförsäkringsdagarna är slut och det enda vi idag kan säga är att vi jobbar på att hitta en lösning.
Rent spontant vill jag säga: - låt oss bygga nya förskolor! Men det kostar mycket och vi får ingen utökad ram. Men det hade vi nog gjort om det inte hade varit så otroligt många barn i kön. Men nu spekuleras det i den ena åtgärden värre än den andra. Barn är inte barn, utan procentsatser av en full placering. Jag kan känna mig trygg i att jag lägger mitt fokus på de barn som går hela dagar, varje vecka, hela året runt. Men ett barn som går 15 timmar i veckan kan ju snabbt bli ett heltidsbarn - hur gör vi då?

Men varför visste vi inte att dessa barnen var på väg? Mödravårdspersonalen säger att de rapporterat in alla gravida, sedan har det ju tagit nära två år innan barnen dyker upp i våra register. Var tog den rapporteringen vägen. Det är mycket märkligt då vi för ett år sedan fick förslag på att lägga ner olika förskolor i Uddevalla.

Nej, det är en besvärlig situation och detta skall jag vara med och finna en lösning på - den dag i månaden då jag är politiker. Men jag hoppas att vi finner en lösning som fungerar så att barnen och föräldrarna får en bra barnomsorg och känner sig trygga! Tack vare att vi har antagit "barn-check listan" så vet jag att vi kommer ta beslut utifrån barnens bästa! Eller i alla fall möjligaste mån?

föräldraförsäkringen

Rör inte föräldraförsäkringen! Enligt Marita Ulvskog så säger minst 75% av småbarnsföräldrarna samma sak. Rör inte den,  försök inte trixa med olika procenttal för att få en bättre statistik på föräldralediga pappor. Enligt Ulvskog skulle detta bara innebära att barn till LO-anställda får kortare tid hemma. Detta har man redan sett vad gäller de så kallade "pappamånaderna".
I mitt jobb på Öppna förskolan så möter jag dagligen föräldrar som gör sitt yttersta för att deras barn skall få en så bra uppväxt som möjligt. Skapa inte mer oro hos dessa föräldrar genom att ändra i regelsystemet kring föräldraförsäkringen. Vi kan veta varför det i vissa familjer tas ut fler dagar till den ena eller den andra föräldern. Det är ett enormt pussel som småbarnsförälder måste lägga för att få allt att stämma. Det är ekonomi, antal dagar, barnomsorg, arbete, studier etc som måste vara i fas. Tro mig - jag vet!
Rör inte föräldraförsäkringen. Stimulera gärna på andra sätt att få papporna mer in i hemmet och mammorna ut i arbetsmarknaden. Men trixa inte med procenttalen.

Primärvårdsjouren i Uddevalla

24118-4Idag har jag suttit på primärvårdsjouren i Uddevalla med min son på 20 månader. Han har utslag över hela kroppen som sprider sig mer och mer. Vi ringde sjukvårdsupplysningen som rekommenderade oss att åka dit för att utesluta eventuell scharlakansfeber. Då jag har varit stort sett orörlig i tre veckor med inflammation i ryggen anmälde jag mig också i kassan. När vi väntat i 1 timma och 40 minuter, och tre primärvårdspatienter kommit in så gick vi till luckan och frågade ifall det snart var vår tur. Nåväl, efter en stund till så fick vi komma in i undersökningsrummet. Jag och min son fick komma in samtidigt -så det var ju bra. En urgullig sköterska förhörde oss noga om att vi tillhörde samma familj. Hon ursäktade vår långa väntan med att läkaren gått på lunch precis när vi kommit. - Men vi vi kom ju klockan 11.00, sa min man? Sköterskan tittade förläget i backen och sade att då hade hon nog sagt fel, och att läkaren gått betydligt senare.
Men sedan kom hon då- vår läkare med en härlig doft av tobak. Hon tittade mycket snabbt på lilleman och konstaterade att han hade utslag över hela sig. Hon kollade hals och öron. Hon kommenterade snabbt att han hade haft eller kommer snart få öroninflammation. Sedan vände hon sig till mig, frågade var jag hade ont. Kände på det ömmande området och sade att det nog är en inflammation. Lilleman fick ingen ordination alls, jag ska käka Ipren. Sedan sa hon att vi faktiskt inte var några akutfall så vi får vända oss till primärvården. Därefter fick vi också en snabb opinionsbildande beskrivning av hur illa akuten blev behandlad i resursfördelningen.
Detta känns mycket krångligt för en orolig småbarnsmamma. Vi ringde och hörde med sjukvårdsupplysningen som rekommenderade att vi skulle få utslagen undersökna. Visst kanske jag inte skulle ha bett om att få ryggen undersökt. Men man är alltid orolig för om det kan vara lunginflammation, då jag känt mig trött och hängig en längre tid. Det var tydligen inget fel på vare sig Eskil eller på mig. Det kan jag acceptera. Men vad jag inte kommer acceptera det är att jag ska känna mig skyldig för att jag tog upp tid! Ingen sitter en söndag på jouren för att det är så jävla trevligt!
Det är en grannlaga uppgift för oss att få personalen inom sjukvården, så väl den offentligt drivna som den privata (situationen är inte stort bättre på vår ordinarie vårdcentral), att förstå att man faktiskt arbetar inom den tjänsteproducerande servicesektorn. Våra skattebetalande invånare skall kunna förvänta sig ett korrekt och trevligt uppförande när man går till vårdcentraletr och sjukhus, liksom att vi skall kunna förvänta oss en maximalt god effektivitet vid våra vårdutbudspunkter.


Vi bevarar Uddevalla sjukhus

Hur skall vi ta tillvara på våra resurser allra bäst? Detta är en fråga som vi ställer oss varje dag. Jag är övertygad om att alla är intresserade av att vi skall hushålla med resurserna så att vi får så mycket vård som möjligt för pengarna. Diskussionen kring sjukvården i Bohuslän har kommit att handla om vilket utbud av vård som skall tillhandahållas på akutavdelningen på Uddevalla sjukhus. Detta handlar dock mycket lite om de långsiktiga mål och prioriteringar som sjukvården står inför. I stället har frågan blivit vilken segsliten lokaliseringstvist som helst. Ungefär som kampen mellan Överby och Torp. Vi Socialdemokrater vill ha kvar båda  sjukhuskropparna inom NU-sjukvården, de kommer att behövas för att täcka framtidens behov. Det vi måste diskutera är hur dessa bägge sjukhus på ett så effektivt sätt som möjligt kan tillgodogöra Fyrbodalområdets behov av sjukhusvård. För att två stora närliggande sjukhus skall kunna finnas så måste de specialisera sig. Vilket sjukhus som får vilket ansvar kommer i andra hand. Men en specialisering av sjukhusen tror jag är nödvändig av många anledningar inte bara resursmässigt, utan även utvecklingsmässigt för produktion och kvalitet.

Varför är då detta viktigt? Jo, vi står inför en utmaning där vi i framtiden med befintliga resurser skall tillgodose våra barnfamiljer, våra handikappade, våra invånare som lider av kroniska sjukdomar samt våra många äldre den trygghet som de behöver och förtjänar. I denna strävan så måste vi våga utmana traditionella arbetssätt, hierarkiska beslutsorganisationer och ineffektivitet i alla dess former. Varje läkartimma måste vägas på våg och värderas utifrån vad som bäst gagnar patienterna, och i detta perspektiv så får inte lokalpatriotism och rena sakintressen senarelägga nödvändiga reformer. Jag vill att NU-sjukvården även i framtiden skall vara dalslänningar och bohusläningarnas stolthet och självklara val av vårdgivare, inte bara därför att den är närmast utan därför att den i alla avseenden håller högsta kvalitet.


Medicinförbrukning

Pensionärsrådet i Västra Götalandsregionen har tagit fram en grupp som skulle undersöka medicinförbrukningen för äldre i regionen. De hade undersökt bland annat äldreboende och där hade det visat sig att de boende hade i genomsnitt 10 olika mediciner! 80% hade förskriven psykofarmaka, där var tredje hade flera. Var femte boende hade läkemedel som bör undvikas på grund av förvirring. De boende i äldreboende hade i genomsnitt tre föreskrivare!!!
Inte nog med det så finns det inte heller någon samordning av läkemedel så man riskerar få mediciner som slår ut varandra. Min gamle far blev akut sjuk i somras och fick färdas med ambulans till akutmottagningen i Uddevalla. När han kom in där så frågade läkaren efter hans medicinlista. Denna hade han naturligtvis inte med sig, så vi fick snabbast möjligt få tag i listan. Eftersom han bor i norra Bohuslän så var det lite krångligt. När läkaren gick igenom medicinlistan så såg han att min pappa åt Cordaron. Läkaren frågade hur länge min pappa ätit detta, vilket vi inte visste! Han frågade om pappa gick på kontroll för medicinen, vilket vi inte visste. Men detta skulle göras på medicinavdelningen och där visste vi att han inte hade varit på länge. Läkaren sade att den kontrollen skall göras var tredje månad!
Jag tror att det är jätteviktigt att man har en samordnande funktion av medicinhantering. Detta för att apoteken skall kunna ge bästa råd. Eller att medicinlistor finns tillgängliga om man blir akut sjuk. Eller att man är öveerkänslig för vissa preparat.
Min pappa blev sedemera opererad. Fick pacemaker insatt men eftersom njurarna var utslagna så satte de endast lokalbedövning.

Sjukvård i Västra Götaland

louiseTrots att vi har skjutit till 100 MILJONER kronor i Västragötaland så räcker det inte till att minska köerna inom sjukvården. Hur mycket skulle krävas??? Sjukhusen måste läcka som ett såll. Som sjukvårdspolitiker har man visioner om hur man skulle vilja använda resurserna, men så fort det yppas om att tafsa på läkarnas områden så blir det ramaskri.
Som vanligt så hörs moderaternas mantra: "privatatisering"!!! Men då undrar jag smått; Hur kan de privata läkarna i alla stycken vara så mycket effektivare? De flesta privata läkare arbetar även inom den offentliga sjukvården!