Vad skolan behöver...

Ibland känns det som om viljan att få ha fin titel är viktigare än att viljan att sätta sig in i skolans belägenhet. Efter flera larmrapporter om hur Uddevallas skolor har det. Efter katastrofala siffror på hur personalen känner sig så blir svaret från ordföranden bara att allt har ju blivit bättre..
Magnus hävdar att tack vare att Alliansen privatiserade en tredjedel av alla förskolor så är idag föräldrar nöjda med verksamheten. Saken är att förskolan har i alla undersökningar (både i SOM-undersökningar och i Uddevallas egna) varit högt rankad. Det var ju ett av våra argument emot galenskapen att privatisera så många förskolor på samma gång. Föräldrar och personal var väldigt nöjda med verksamheten och hade högt förtroende för det. Vi både bönade och bad att Alliansen skulle ta det varligt och bara privatisera några för att sedan utvärdera händelsen. Men Mikael Höglind satt på Rådhuscaféet och sade:
- Om man ska ta bort ett plåster så gör det mer ont om man gör det långsamt. Det är bättre att göra ett snabbt ryck. Sedan går smärtan över snabbt.
Vi var stolta över vår förskola när vi lämnade över 2006. Antal barn per personal var relativt låg och personalen hann med att se varje barn. Idag har den möjligheten försämrats radikalt. Dessutom vurmar Alliansen för en Kd-medlem som gör sig en förmögenhet på deras politik. Hans företagsidé innebär att barn som är födda i landet inte lär sig svenska förrän de börjar första klass. Jag har mött flera av dessa barn. Genom Alliansens politik äventyras barnens hela skolgång. Ett barn som lär sig språk innan 3 års ålder får det som förstaspråk. Efter det så blir det ett andraspråk. Och det tar tid, resurser och framförallt vilja att ta igen det som barnen som missar genom att inte gå i förskolan. Förskolans läroplan är väl anpassat för vad barn behöver då de ska börja skolan. Pedagogisk omsorg har inga riktlinjer alls.
Jag är förvånad över att när Alliansen pratar om valfrihet så pratar de bara om valfrihet för företagaren och utförare. Inte valfrihet i pedagogik! Inte en enda gång har jag mötts av att Alliansen vill prata om kvalitetssäkring och krav på innehåll. Nej, det kan ju mätas efteråt i en enkät…
Alliansen i Uddevalla har lyckats med sin mission.
Andel inskrivna barn i enskild regi (fsk) är 43% i Uddevalla jämfört med 19% i andra kommuner (sammanlagt)
Inskrivna barn per årsarbetare är i Uddevalla 5,6% jämfört med 5,3%
Andelen inskrivna barn i pedagogisk omsorg i Uddevalla är 8% jämfört med 3% (ålder 1-5år) Medan barn i åldern 5-9 år är 4% och i övriga kommuner är 0%.
I höstas gjordes en enkätundersökning som visade på alarmerande signaler från personalen i Uddevallas skolor. Allt fler känner att de inte klarar av att göra sitt jobb. De känner sig nedtyngda av arbetsuppgifter som lagts till och deras huvuduppdrag ”Undervisandet” blir lidande. I Uddevalla är 85,7% av de som gått ut nian behöriga till gymnasiet jämfört med 87% i övriga kommuner.

Det är svårt uppdrag att leda. För att leda bra måste man ha förståelse för verksamheten. Jacobsson är en person som lätt skulle kunna få med sig alla. Han är en ledarfigur. Men det gäller nu att han också börjar jobba och se de behov som finns i skolan.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback